Get Adobe Flash player

นายก อบต.ห้วยต้อน

สมาชิก

facebook

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

 

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้าง

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5ข้อมูลการติดต่อ

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

O7ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

>Facebook

>Line

>Twitter

>Instageam

 

การดำเนินงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปี

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

O17 E–Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 @ แบบสอบถามความพึงพอใจ

 @ เว็บบอร์ด

 @สายตรงนายก

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

@ กิจการสภา

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 แผนป้องกันการทุจริต

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

3d slider slice box

จดหมายข่าว

inmotion vs bluehost

ประกาศ (ภายในหน่วยงาน)

สาระความรู้

ข่าว

อ่านหนังสือพิมพ์

      

      

           

     
     

 

 

ดู ทีวี

              
       

ฟังวิทยุออนไลน์

youtube

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยต้อน

ปลัดอบต.ห้วยต้อน

สถิติผู้เข้าชมเว็ป

989835
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
966
3417
14615
962328
43441
48955
989835

Your IP: 18.234.247.75
Server Time: 2021-01-22 11:53:25

ราคาน้ำมัน

มกราคม 2021
22
ศุกร์
18:53

แผนที่

ช่องทางการติดต่อ

    

  

ID : @167vxhvz

 

 

 

https://www.facebook.com/huayton

 

 

 

@huayton555

 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ