Get Adobe Flash player

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เขียนโดย Super User 15
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีลองเหนือ หูม่ ๔ เขียนโดย Super User 385
ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างแรงงาน (รายวันและรายเดือน) โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 335
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เขียนโดย Super User 394
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 1004
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 815
-ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย Super User 1487
ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 เขียนโดย Super User 752
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 เขียนโดย Super User 775
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านวังเดือนห้า เขียนโดย Super User 903

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

   

                                                      

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ