Get Adobe Flash player

นายก อบต.ห้วยต้อน

สมาชิก

facebook

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                                       
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งรื้อถอนอาคารมาตรา39ทวิ
การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือบริการประชาชนแบบ 1และ2
แบบคำขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
แบบคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค
แผนผังคู่มือประชาชน2
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
  

จดหมายข่าว

ประกาศ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าว


Warning: Creating default object from empty value in /home/huaytong/domains/huayton.go.th/public_html/modules/mod_feed/helper.php on line 37

ข่าวด่วน

www.krobkruakao.com www.krobkruakao.com
  • กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านหนังสือพิมพ์

      

      

           

     
     

 

 

ดู ทีวี

              
       

ฟังวิทยุออนไลน์

youtube

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยต้อน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐