Get Adobe Flash player

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง ประกาศหน่วยงาน เขียนโดย Super User 104
ประกาศ เขียนโดย Super User 421
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เขียนโดย Super User 542
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 1117
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 1080
ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 เขียนโดย Super User 875
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 เขียนโดย Super User 901
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 1146
ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยต้อน เขียนโดย Super User 1966
สรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่ามมา เขียนโดย Super User 1155

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

   

                                                      

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ